photo photo      
photo photo photo photo photo
photo photo photo photo photo
photo photo photo photo photo

 

 
 
 
همکاری و مشارکت
 

شرکت فرآورده های گیاهی کرمان رویان گستر در چهارچوب اهداف تعریف شده خود آماده مشارکت و همکاری در موارد زیر را اعلام می باشد :

1) تهیه ، بازاریابی وصادرات گیاهان دارویی ومحصولات طبیعی مانند پسته ، خرما ، زیره ، بادام ، گردو و........

2) مشارکت جهت احداث واحدهای تولید وفراوری گیاهان دارویی در نقاط مختلف ایران با توجه به قابلیت ها وظرفیت های این مناطق

3) همکاری ومشارکت با دارندگان دانش فنی تولید مواد اولیه صنایع غذایی دارویی وفرمولاسیون داروهای گیاهی

4) همکاری در ایجاد مزارع آزمایشی واحیا عرصه های طبیعی به منظور کشت وپرورش گیاهان با هدف تامین بخشی از مواد اولیه مورد نیاز

5) همکاری ومشارکت در پژوهشهای کاربردی باهدف دستیابی به دانش فنی تولید وفراوری گیاهان دارویی

 

 
 
  photo photo
photo photo photo
photo photo photo
photo photo photo
Copy Right © 2010 ROOYAN GOSTAR All Rights Reserved
photo photo photo