photo photo      
photo photo photo photo photo
photo photo photo photo photo
photo photo photo photo photo

 

 
 
 
اهداف شرکت رويان گستر
 
شرکت فراورده های گیاهی کرمان رویان گستر اهداف درازمدت زیر را برای خود تعریف نموده است
- کسب سهمی در خور از بازار گیاهان دارویی ومحصولات طبیعی کشور
- حضور در بازارهای جهانی
- تولید گیاهان دارویی وداروهای با منشاء گیاهی در مقیاس صنعتی
- توسعه فرهنگ استفاده از گیاهان دارویی ومحصولات طبیعی در ایران
line
line
همچنین شرکت جهت نیل به اهداف درازمدت فوق ، استراتژی های زیر را در نظر دارد :
- مطالعات وپژوهشهای کاربردی به منظور توسعه کشت وارتقاء کیفیت گیاهان دارویی
- مطالعات وپزوهشهای کاربردی با هدف دستیابی به دانش فنی تولید مواد اولیه صنایع غذایی دارویی وفرمولاسیون داروهای گیاهی
- ایجاد مزارع آزمایشی واحیا عرصه های طبیعی به منظور کشت وپرورش گیاهان با هدف تامین بخشی از مواد اولیه مورد نیاز
- همکاری وحمایت از ایجاد تشکل های محلی به منظور تولید مواد اولیه
- احداث واحدهای استحصال وفراوری گیاهان دارویی در نقاط مختلف کشوربا توجه به قابلیت ها وظرفیت های این مناطق
- بازاریابی وبازاررسانی مناسب محصولات دارای استانداردجهانی و ایجاد کانال صادراتی
- تهیه وتامین گیاهان دارویی وشناسایی بازارهای هدف
 
 
  photo photo
photo photo photo
photo photo photo
photo photo photo
Copy Right © 2010 ROOYAN GOSTAR All Rights Reserved
photo photo photo